شرکت مهندسی آسان توقف
شرکت آسان توقف تولید کننده پارکینگ های مکانیزه هوشمند، با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی فضاهای باز و مسقف و با درنظر گرفتن سیما و منظر شهری اقدام به تولید پارکینگ های هوشمند پازلی طبقاتی با قابلیت اجرا در ابعاد محیطی متفاوت نموده است. لازم به ذکر است که کلیه موارد ایمنی پارکینگ های تولیدی این شرکت، از نظر کارشناسان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان طی پروژه نمونه واقع در زیرزمین چهارم مجتمع آسا واقع در خیابان شیخ صدوق اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.