آدرس:
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی، روبروی خیابان شیخ مفید نبش کوچه شهید نورالهی، ساختمان آیریک

تلفن:
۰۳۱-۳۶۶۵۰۹۱۰-۱۳ - ۰۳۱-۳۸۲۰

ایمیل:
info@petroayric.ir