افتتاح شش جایگاه تک سکو در منطقه قم

به منظور تسریع در سوخترسانی به مسافرین و زائرین کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س)، شش باب جایگاه سریع الاحداث (برند) در منطقه قم به بهره برداری رسید.