برند پتروآیرک در سال ۱۳۹۴ با هدف بالا بردن سطح کمی و کیفی جایگاه های توزیع سوخت و کاهش زمان سوخت گیری خودروها ( نزدیک کردن زمان سوخت گیری به استاندارد جهانی ) و با تکیه به پشتوانه ۲۰ ساله پرسنل خود در زمینه تولید تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت که منجر به ثبت ۸ اختراع و کسب دو جایزه ویژه از جشنواره جوان خوارزمی گردیده است ، فعالیت خود را با همکاری شهرداری اصفهان در خصوص نصب ۵۰ عدد جایگاه کوچک شهری در سطح مناطق پانزدگانه شهرداری اصفهان آغاز نمود. برخی از تجربیات و توانایی های پتروآیریک تولید پیمانه گر تلمبه های سوخت تولید انواع تلمبه و دیسپنسر توزیع سوخت تولید اولین نمونه جایگاه توزیع سوخت کوچک سریع النصب تولید جایگاه های سیار توزیع سوخت تولید خودروی سوخت رسان امدادی تولید سیستم بازیافت بخارات سوخت (vapor recovery)