جلسه توجیهی اپراتورها

جلسه توجیهی و آموزشی اپراتورهای جایگاه های شرکت پتروآیریک در تاریخ ۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ در دو نوبت صبح (۱۰ الی ۱۳) و بعد از ظهر (۱۵-۱۸) برگزار گردید.

جلسه توجیهی و آموزشی اپراتورهای جایگاه های شرکت پتروآیریک در تاریخ ۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ در دو نوبت صبح (۱۰ الی ۱۳) و بعد از ظهر (۱۵-۱۸) برگزار گردید.
این جلسه که با حضور کلیه اپراتورهای جایگاه های سوخت کوچک شهری شهر اصفهان و مسئولین این شرکت برگذار گردید مطالب متعدد آموزشی در خصوص این جایگاه ها بیان گردید
محورهای اصلی مورد بررسی در این جلسه
جناب آقای مهندس امینی  مدیر مسئول واحد فنی جایگاه های سوخت نکاتی در مورد رفع خرابی احتمالی در جایگاه هاو گزارش دهی آنها به واحد فنی متذکر شدند .
جناب آقای مهندس چرخابی  مدیر واحد فناوری اطلاعات در مورد نحوه به روز رسانی سیستم پرداخت الکترونیک جایگاه ها صحبت کردند.
در واحدHSE سرکار خانم مهندس معینی و جناب آقای مهندس میر محمدی آموزش هایی در خصوص مسائل ایمنی و بهداشتی جایگاه ها ارائه دادند.
جناب آقای مهندس قندهاری  مسئول تأمین سوخت جایگاه ها نکاتی در مورد تخلیه نفتکش ها و بایگانی مدارک مربوط به آن را متذکر شدند.
جناب آقای مهندس مهری  مدیر تسویه حساب مالی جایگاه ها در ارتباط با گزارش دهی پرسنل و نحوه پرداخت ها و دریافت ها آموزش هایی ارائه دادند .
جناب آقای سرهنگ ترابی مدیر حراست شرکت پترو آیریک نکات امنیتی ، حفاظتی و حراستی را ارائه کردند .
و در پایان جناب آقای مهندس سجادیه  مدیر عامل وقت شرکت پترو آیریک ضمن جمع بندی کلیه مطالب از پنج جایگاه و اپراتور نمونه تشکر و قدردانی کردند.
 اپراتورهای نمونه سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵ عبارتند از :
– آقای مجید پاریاب
– آقای محسن محسن زاده
– آقای محسن عشوری
– آقای ناصر شاه نظری
– آقای علی معقول کار