Untitled2

  اولین جایگاه هوشمند عرضه  سوخت i-GAS

  اولین جایگاه هوشمند عرضه سوخت i-GAS در    راستای اجرای طرح کهاب یا بازیافت بخارات بنزین در   میدان آزادی تهران احداث شده است.
Untitled

 جایگاه های کوچک سوخت شهری

Untitled3

 جایگاه های تک سکو پتروآیریک

 جایگاه های کوچک شهری هم اکنون موجود در 17  نقطه از شهر اصفهان و دارای آخرین سیستم  تکنولوژی جهانی آماده خدمت رسانی و توسعه در  سرتاسر کشور عزیزمان می باشد.
Untitled4

  جایگاه های تک سکو پتروآیریک

 جایگاه های پترو آیریک دارای بیشترین ایمنی و  جدیدترین تکنولوژی هم اکنون در نقاط مختلف از  شهر اصفهان و در حال توسعه در سرتاسر کشور ایران
Untitled4

  سوخت رسانی در برف و کولاک

 سوخت رسانی در برف و کولاک و شرایط خاص توسط  اپلیکیشن سوخت رسان سیار (پیدو)
Untitled5

 سیستم جمع آوری و بازیافت  بخارات بنزین (کهاب)

 دستگاه ها و سیستم جمع آوری و بازیافت بخارات  بنزین (کهاب) کمک به کاهش آلودگی زیست محیطی