شرکت فنی مهندسی نفت ابزار    
شرکت مهندسی نفت ابزار اولین تولیدکننده پیمانه گر سوخت در ایران و بزرگترین تولیدکننده تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت در ایران با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در زمینه تجهیزات جایگاه های سوخت مبدع فن آوری پیچیده خط تولید پیمانه گر تلمبه های توزیع سوخت