پروژه های انجام شده شرکت

1-    سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری از 17 باب جایگاه سوخت کوچک شهری در کلان شهراصفهان

2-   سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری از 6 باب جایگاه سوخت کوچک شهری در کلان شهر  قم

3-    سرمایه گذاری  5 باب جایگاه سوخت کوچک شهری در کلان شهرتهران ( در حال ساخت )

4-    سرمایه گذاری 14 باب جایگاه سوخت کوچک شهری در کلان شهربندر عباس ( در حال ساخت  )

5-   سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری از  یک باب جایگاه سوخت کوچک محلی در شهر گلشن

6-   اجرای طرح برند در 13 منطقه از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

7-   بازسازی و بهسازی  جایگاه سوخت 236 آزادی تهران (تحت برند ®پتروآیریک) به عنوان مدرنترین و بزرگترین جایگاه سوخت در کشور® (i-GAS)

8-   نو سازی و بهسازی جایگاه اختصاصی  ترابی منطقه ی یاسوج

9-   اجرای فرآیند ساخت بیش از 25 جایگاه سوخت تحت برند پتروآیریک در کشور

10-  اجرای سیستم بازیافت بخارات بنزین (Stage 1,2,3) طرح کهاب