شرکت ®Pido

شرکت تجارت الکــترونیک آیریک پارسیان پس از ۴ ســـال تحقیق، بررسی و مطالعه استانداردهای بین‌المللی با نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سرمایه گذاری دو شرکت پتروآیریک ® (اولـین و بزرگترین برند سـرمایه گـذاری و احداث جایـگاه‌های توزیع سـوخت کشور) و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه خدمات پرداخت الکـترونیک PSP ) موفق به طراحی و ساخت سـامانه درخواست و تحویل سوخت پیدو برای اولین بار در کشور گردید و جمهوری اسلامی ایران را به عـنوان پنجمین کشـور صاحب این تکنولــوژی گردانید.