کهاب گستران آیریک

شرکت کهاب گستران آیریک
این شرکت با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه سیستم های جمع آوری و بازیافت بخار بنزین ، اجراکننده اولین پروژه آزمایشی جمـع آوری بخار بنزین در Stage I , II , III ، تولیدکننده دستگاه های بازیافت بخار سوخت برای اولین بار در ایران (V.S (Vapor Saver می باشد که در سال 1389 ثبت اختراع گردید.