مسعود فرقدانی

سمت : رئیس هیئت مدیره


سال تولد : 1343
سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیک

داوود خلیلی

سمت : نائب رییس هیئت مدیره


سال تولد : 1362
سطح تحصیلات : فوق دیپلم عمران

سعید مهرعلیان

سمت : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت


سال تولد : 1360
سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری

سعید جمالی

سمت : قائم مقام مدیر عامل


سال تولد : 1359
سطح تحصیلات : کارشناسی مکانیک و کارشناسی ارشد الکترونیک

روح اله سجادیه

سمت : عضو هیئت مدیره


سال تولد : 1360
سطح تحصیلات : دیپلم

امیر حسین امینی

سمت : مدیر فنی مهندسی


سال تولد : 1367
سطح تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

خانم آذری پور

سمت : مسئول دفتر


سال تولد : 1365
سطح تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

خانم شاهزیدی

سمت : مسئول روابط عمومی


سال تولد : 1372
سطح تحصیلات : کارشناسی نقاشی