کهاب گستران آیریک

شرکت کهاب گستران آیریک
تولیدکننده دستگاه های بازیافت بخار سوخت Stage I , II , III این شرکت با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه سیستم های جمع آوری و بازیافت بخار بنزین اجراکننده اولین پروژه آزمایشی جمـع آوری بخار بنزین که در سال 1389 ثبت اختراع گردید . برای اولین بار در ایران V.S (Vapor Saver) می باشد.